Copyright informatie voor deze website.
Alle intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Sake de Vries, behalve die onderdelen die als open source beschikbaar zijn op het internet en zodoende ook toegepast zijn op deze website.

Alle rechten met betrekking tot het formaat, de layout, de broncode, de inhoud van deze website (zoals gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Sake de Vries. Deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sake de Vries is het onder meer niet toegestaan om de inhoud van mijn website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover het strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van mijn website.